TÈCNIC D'IMPOSTOS

Assegurar el compliment de totes les obligacions fiscals i d'assegurances de la companyia, així com el control d'actius, d'acord amb la legislació actual en matèria d'assegurances i impostos i les directrius rebudes del Director Financer Administratiu, amb la finalitat de garantir una situació legal constantment actualitzada en matèria fiscal i una completa cobertura de les assegurances que l'empresa té subscrits. Complir en tot moment amb els requisits legals i els procediments interns.

Leer más...
Formació: Estudios universitarios
Experiència: Requiere experiencia