SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
TREBALLADOR/A SOCIAL

Se ofereixen dos llocs de treball

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Treballadors Socials per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Quines seran les teues funcions?
• Participar en l'acolliment d'un nou resident, realització de noves valoracions.
• Realitzar l'assistència social individualitzada.
• Planificació i organització del treball social de l'entre mitjançant una adequada programació.
• Executar activitats.
• Gestió administrativa de l'àrea social.
• Acció comercial del Centre Residencial.

Leer más...
Formació: Estudios universitarios
Jornada: Parcial - Indiferente
Experiència: Experiencia valorable