SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
TÈCNIC D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL (TASOC)

2 llocs oferits
SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Tècnics/as d'Animació Sociocultural (TASOC) per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).

Funcions:
• Desenvolupar i executar les diverses tècniques d'animació, individuals i o grupals, que impliquen les persones usuàries en l'ocupació del seu temps lliure promovent la seua integració i desenvolupament grupal.
• Registrar i introduir les dades de participació i seguiment d'activitats.
• Fomentar el desenvolupament integral de les persones usuàries, mitjançant l'acció lúdic – educativa.
• Dur a terme les activitats d'oci i temps lliure per a l'entreteniment de les persones usuàries.
• Fomentar la integració i participació dels residents.

Leer más...
Formació: Grado superior FP
Experiència: Experiencia valorable