SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
RECEPCIONISTA

Centres Residencials SAVIA, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Recepcionistes per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.) Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Funcions:
• Recollir i entregar la correspondència, orientació publica, atenció de centraletes telefòniques i ocasionalment vigilància dels punts d'accés i tasques de porteria.
• Emplenar els comunicats d'entrada i eixida dels residents quan aquests es produïsquen per permisos i vacances.
• Arxivar les peticions d'eixides o retard en l'arribada dels residents segons es contempla en el Reglament de Règim Interior del Centre.
• Ajudar a aquells residents que ho necessiten en el trasllat d'equipatge fins a i des de les habitacions exercint un obligat i discret control dels paquets que tinguen accés.
• Mantindre el règim establit per la Direcció per a l'accés de residents i visitants a les diferents dependències del Centre.
• Es fa càrrec dels comunicats d'avaries i els trasllada al servei de manteniment.

Leer más...
Formació: Grado medio FP
Experiència: Experiencia valorable