SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
PSICÒLEG

S'ofereixen dos llocs de treball

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Treballadors Socials per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Funcions:
• Participar en l'acolliment d'un nou resident, realització de noves valoracions.
• Realitzar l'assistència social individualitzada.
• Planificació i organització del treball social de l'entre mitjançant una adequada programació.
• Executar activitats.
• Gestió administrativa de l'àrea social.
• Acció comercial del Centre Residencial.

Leer más...
Formació: Estudios universitarios
Jornada: Parcial - Indiferente
Experiència: Experiencia valorable