SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
INFERMER

S'ofereixen 5 llocs de treball.

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Infermers/as per a cobrir pròximes necessitats en els seus centres de València i voltants. Quines seran les teues funcions?
• Elaborar, planificar i organitzar el Pla de Cures del Resident.
• Proporcionar l'atenció per a mantindre i restablir les capacitats globals, previndre o retardar les complicacions i les incapacitats del resident.
• Preparar i supervisar l'administració dels medicaments segons prescripcions facultatives.
• Realitzar cures, extraccions de sang, preses constants, etc. als residents.
• Atenció als usuaris enllitats per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als residents i subministrant-li-la directament a aquells que requerisca instrumentalització per a alimentar-se.

Leer más...
Tipus de contracte: Contrato fijo
Formació: Estudios universitarios
Jornada: Jornada completa
Experiència: Experiencia valorable