SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
FISIOTERAPEUTA

S'ofereixen dos llocs de treball

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Fisioterapeutes per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).
Quines seran les teues funcions?
• Valoració inicial personalitzada juntament amb l'equip mèdic.
• Establiment de pla terapèutic personalitzat.
• Seguiment i valoracions periòdiques per a controlar l'evolució.
• Manteniment i millora de la condició física.
• Treball de força, agilitat i de la marxa.
• Rehabilitació física.

Leer más...
Formació: Estudios universitarios
Jornada: Jornada completa
Experiència: Experiencia valorable