SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis
AUXILIAR D'ENFERMERIA

S'ofereixen 6 llocs de treball.

Savia Residències, referent en la prestació de serveis soci-sanitaris per a la Tercera Edat, sent l'empresa líder a la Comunitat Valenciana, requereix incorporar Auxiliars d'infermeria per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.) per als seus centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).
Quines seran les teues funcions?
• Atenció en activitats de la vida diària del/la resident, en col·laboració amb l'equip multidisciplinari.
• Assistir i/o acompanyar a l'usuari del centre en la realització d'activitats que no puguen realitzar o ho facen amb dificultat.
• Col·laborar en les activitats del centre.
• Registrar l'activitat obligatòria del treball.
• Altres funcions relacionades amb el treball.

Leer más...
Tipus de contracte: Contrato fijo
Formació: Grado medio FP
Jornada: Turnos rotativos
Experiència: Experiencia valorable