SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

Servei: Sanitat

SAVIA compta amb 22 residències a la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és conéixer i atendre les necessitats dels nostres residents, en entorns segurs, accessibles i casolans a través d'un equip humà pròxim, professional i compromés, garantint la màxima satisfacció de residents i familiars.

Ofertes de treball

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

S'ofereixen 6 llocs de treball.

Savia Residències, referent en la prestació de serveis soci-sanitaris per a la Tercera Edat, sent l'empresa líder a la Comunitat Valenciana, requereix incorporar Auxiliars d'infermeria per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.) per als seus centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).
Quines seran les teues funcions?
• Atenció en activitats de la vida diària del/la resident, en col·laboració amb l'equip multidisciplinari.
• Assistir i/o acompanyar a l'usuari del centre en la realització d'activitats que no puguen realitzar o ho facen amb dificultat.
• Col·laborar en les activitats del centre.
• Registrar l'activitat obligatòria del treball.
• Altres funcions relacionades amb el treball.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

S'ofereixen 4 llocs de treball.

SAVIA Residències, referent en la prestació de serveis soci-sanitaris per a la Tercera Edat, sent l'empresa líder a la Comunitat Valenciana, requereix incorporar personal de neteja per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.) per als seus centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).
Busquem personal de neteja tant per al centre residencial com per al departament de cuina. Neteja del centre residencial (Neteja i Bugaderia):
• Cura en el manteniment del centre i estades d'aquest.
• Atendre la cura de bugaderia del centre.
• Realitzar i col·laborar en les tasques de Neteja per al bon funcionament del centre.
• Fer tasques pròpies de neteja d'habitacions i zones comunes. i bugaderia general del centre residencial (zones comunes, habitacions dels residents, exteriors, etc.).
En el departament de cuina:
• les pròpies de fregue.
• neteja de cuina complint amb els protocols estipulats, etc.
• Es valorarà experiència prèvia en col·lectivitats.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

S'ofereixen 5 llocs de treball.

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Infermers/as per a cobrir pròximes necessitats en els seus centres de València i voltants. Quines seran les teues funcions?
• Elaborar, planificar i organitzar el Pla de Cures del Resident.
• Proporcionar l'atenció per a mantindre i restablir les capacitats globals, previndre o retardar les complicacions i les incapacitats del resident.
• Preparar i supervisar l'administració dels medicaments segons prescripcions facultatives.
• Realitzar cures, extraccions de sang, preses constants, etc. als residents.
• Atenció als usuaris enllitats per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als residents i subministrant-li-la directament a aquells que requerisca instrumentalització per a alimentar-se.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

S'ofereixen dos llocs de treball

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Fisioterapeutes per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).
Quines seran les teues funcions?
• Valoració inicial personalitzada juntament amb l'equip mèdic.
• Establiment de pla terapèutic personalitzat.
• Seguiment i valoracions periòdiques per a controlar l'evolució.
• Manteniment i millora de la condició física.
• Treball de força, agilitat i de la marxa.
• Rehabilitació física.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

S'ofereixen dos llocs de treball

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Treballadors Socials per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Funcions:
• Participar en l'acolliment d'un nou resident, realització de noves valoracions.
• Realitzar l'assistència social individualitzada.
• Planificació i organització del treball social de l'entre mitjançant una adequada programació.
• Executar activitats.
• Gestió administrativa de l'àrea social.
• Acció comercial del Centre Residencial.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

Se ofereixen dos llocs de treball

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Treballadors Socials per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Quines seran les teues funcions?
• Participar en l'acolliment d'un nou resident, realització de noves valoracions.
• Realitzar l'assistència social individualitzada.
• Planificació i organització del treball social de l'entre mitjançant una adequada programació.
• Executar activitats.
• Gestió administrativa de l'àrea social.
• Acció comercial del Centre Residencial.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

2 llocs oferits
SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Tècnics/as d'Animació Sociocultural (TASOC) per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).

Funcions:
• Desenvolupar i executar les diverses tècniques d'animació, individuals i o grupals, que impliquen les persones usuàries en l'ocupació del seu temps lliure promovent la seua integració i desenvolupament grupal.
• Registrar i introduir les dades de participació i seguiment d'activitats.
• Fomentar el desenvolupament integral de les persones usuàries, mitjançant l'acció lúdic – educativa.
• Dur a terme les activitats d'oci i temps lliure per a l'entreteniment de les persones usuàries.
• Fomentar la integració i participació dels residents.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

Se ofereixen dos llocs de treball.

SAVIA Residències, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Cuiners/as per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.). Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Funcions:
• Elaboració dels menús diaris.
• Supervisió de la cuina.
• Responsable del personal de cuina o adscrit a aquesta.
• Control de l'estoc en magatzem.
• Col·laborar amb els costos de la cuina amb direcció.

SAVIA RESIDÈNCIES
Castelló i altres municipis

Centres Residencials SAVIA, empresa líder en el Sector de Residències Privades de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana, desitja incorporar Recepcionistes per a cobrir pròximes necessitats (baixes, excedències, vacances, etc.) Comptarem amb les persones seleccionades per a les pròximes oportunitats laborals en els nostres centres situats a la província de Castelló (Castelló de la Plana, Cabanes, Moncofar, Benicarló i Montán).


Funcions:
• Recollir i entregar la correspondència, orientació publica, atenció de centraletes telefòniques i ocasionalment vigilància dels punts d'accés i tasques de porteria.
• Emplenar els comunicats d'entrada i eixida dels residents quan aquests es produïsquen per permisos i vacances.
• Arxivar les peticions d'eixides o retard en l'arribada dels residents segons es contempla en el Reglament de Règim Interior del Centre.
• Ajudar a aquells residents que ho necessiten en el trasllat d'equipatge fins a i des de les habitacions exercint un obligat i discret control dels paquets que tinguen accés.
• Mantindre el règim establit per la Direcció per a l'accés de residents i visitants a les diferents dependències del Centre.
• Es fa càrrec dels comunicats d'avaries i els trasllada al servei de manteniment.