MANAGER EXPORTACIÓ

Prospecció comercial dels mercats assignats. Visites comercials a nivell internacional, presentació i negociació de propostes amb agents. Seguiment i anàlisi de KPI’s, establiment de plans d'acció per a la consecució dels objectius.

Leer más...
Formació: Requiere formación
Experiència: Requiere experiencia