Cap de Torn de Producció

La seua missió principal és gestionar els recursos del procés productiu (persones i màquines), garantint el compliment dels estàndards de qualitat i productivitat. Amb formació CFGS o Enginyeria Tècnica Industrial. 6 a 8 anys com a Cap de Torn en processos industrials sector ceràmic, vidre o similar.

Contracte indefinit. Torns rotatius dilluns a diumenge (5é Torn)

Leer más...
Tipus de contracte: Contrato fijo
Formació: Requiere formación
Jornada: Turnos rotativos
Experiència: Requiere experiencia