Neolith és la marca líder global en pedra sinterizada. Una superfície arquitectònica revolucionària, amb característiques tècniques superiors. En Neolith no deixem d'evolucionar, d'investigar i desenvolupar noves tecnologies.

Ofertes de treball

• La missió del lloc consisteix a assegurar la correcta elaboració del material segons les indicacions establides.

• Qualitat de material

• Mantindre el percentatge establit de material produït amb categoria extra.

• Realitzar les inspeccions i controls establits en la seua secció

• Mantindre l'ordre i neteja de les zones assignades al seu càrrec

• Registrar de les dades requerides en els comunicats de treball

• Realitzar els ajustos i canvis necessaris en la seua secció de manera òptima i conforme als estàndards

• Complir amb la normativa, política i instruccions de Qualitat, Prevenció de *RL i Medi ambient

La missió del lloc consisteix en el control i maneig de la maquinària de la planta atomizadora.

• Responsabilitat

• Indicadors clau

• Qualitat del producte

• Compliment dels paràmetres establits en cada fase del procés productiu.

• Neteja

• Absència total de contaminacions en el producte.

• Compliment de les directrius interposades per laboratori i/o responsables de torn per a obtindre el producte requerit amb la màxima qualitat.

• Maneig responsable de la maquinària de cada secció segons les necessitats.

• Manteniment de la zona de treball neta.

• Complir amb la normativa, política i instruccions de Qualitat, Prevenció de RL i Medi ambient

La seua missió principal és gestionar els recursos del procés productiu (persones i màquines), garantint el compliment dels estàndards de qualitat i productivitat. Amb formació CFGS o Enginyeria Tècnica Industrial. 6 a 8 anys com a Cap de Torn en processos industrials sector ceràmic, vidre o similar.

Contracte indefinit. Torns rotatius dilluns a diumenge (5é Torn)