Sector: Hostaleria

La visió de McDonald’s és “ser el lloc i la manera de menjar preferits dels seus clients”, la qual cosa obliga a dirigir esforços i recursos per a aconseguir el cent per cent de satisfacció dels consumidors en cadascuna de les seues visites als restaurants. Per a aconseguir aquest objectiu s'han desenvolupat quatre principis bàsics que caracteritzen la seua filosofia empresarial: Qualitat, Servei, Neteja i Valor o Assequibilitat.

Amb seu a Espanya des de 1981, McDonald´s Espanya compta amb més de 483 restaurants repartits per tota la geografia espanyola que generen unes 23.000 ocupacions directes.

Ofertes de treball

Busquem personal per als restaurants de Salera, Vila-real, Castalia i Ciutat del Transport. Requisits, ser major de 18 anys, DNI o NIE, disponibilitat per a treballar els caps de setmana. 

Requereix formació: ESO, aprovada.