CARRETONER/A

Situar material de la producció al magatzem, carregar pallets de la producció directes al camió, preparar comandes mitjançant la corresponent ordre de càrrega, realitzar inventaris, controlar que el material que es carregue estiga en perfecte estat, controlar l'estat del material en el magatzem per a evitar accidents.

Leer más...
Formació: Titulación específica
Jornada: Jornada completa