Marazzi és la marca més coneguda en el sector ceràmic internacional.Present en més de cent quaranta països, és una marca mundialment reconeguda com a sinònim de ceràmica de qualitat tant en paviment com en revestiment i símbol del millor "made in Italy" dins del sector de la decoració i el disseny.

Aptitud constant per a la investigació i experimentació; capacitat d'avançar-se als canvis i a l'evolució de l'interiorisme, l'arquitectura i el disseny, juntament amb una preocupació pel medi

Ofertes de treball

La missió del lloc és realitzar i executar de forma adequada les tasques assignades per el/la Responsable de Manteniment, amb l'objectiu de mantindre en correctes condicions totes les màquines i ferramentes que s'utilitzen en la línia productiva i oficines. Les coneixements requerits són: maneig i coneixement de màquines de càrrega i descàrrega, maneig i coneixement de LGV's Barbieri i Tarozzi, maneig i coneixement de forns SACMI, maneig i coneixement de màquines de classificar System, interpretació de plans elèctrics, de força i maniobra.

La missió del lloc és realitzar una adequada gestió integral de les comandes del mercat d'exportació, amb l'objectiu de ser àgils, aportar solucions i disminuir els errors, millorant així l'experiència del client. Les responsabilitats són: gestió de comandes i càrregues del mercat d'exportació assignat coordinant amb magatzem, gestió de correus electrònic i anomenades de clients i representants de les nostres marques, gestió d'incidències relacionades amb la venda i càrrega dels nostres productes, arxiu digital de tota la documentació corresponent a comandes i càrregues, control i seguiment de la cartera de comandes de la zona assignada, reclamació de pagaments en col·laboració de Comptabilitat de clients, gestió de documentació d'exportació, etc.

Si eres una persona amb actitud proactiva, que vol desenvolupar-se en les diferents seccions del procés productiu ceràmic, tenim posicions vacants que podrien interessar-te en preparació d'esmalts, premses, esmaltación, forns, rectificat i classificació.

Situar material de la producció al magatzem, carregar pallets de la producció directes al camió, preparar comandes mitjançant la corresponent ordre de càrrega, realitzar inventaris, controlar que el material que es carregue estiga en perfecte estat, controlar l'estat del material en el magatzem per a evitar accidents.