Reposador 20 h

Es requereix perfil amb discapacitat igual o superior al 33%. Emplenar els prestatges amb nous subministraments. Recollir les mercaderies des del magatzem. Desembalar la mercaderia i comprovar que no existeixen elements amb desperfectes. Organitzar els elements acuradament i de manera segura en els prestatges. En general, s'ha de fer ús de manera segura, prioritzant les mesures de PRL, de la maquinària, transpaleta, apilador per a realitzar aquestes funcions.

Requereix formació: ESO, Estudis Batxillerat, Graus Formatius, Graus Universitaris.

Experiència: preferible experiència prèvia en Gestió de Magatzem, Logística, Reposició.

Formació: Requiere formación
Experiència: Experiencia valorable