Instal·lador frigorista i climatització

Instal·lador d'equips d'aire condicionat , tipus slpit i casset . A temps complet.

Tipus de contracte i salari segons conveni.

Jornada: Jornada completa
Experiència: No requiere experiencia