TÈCNICS/AS DE MECANITZAT

Persona encarregada d'executar els processos de mecanitzat per arrancada d'encenall i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, temps, seguretat i protecció ambiental.

Leer más...
Experiència: Requiere experiencia