Operador planta química

Assegurar un adequat relleu, identificant la situació de cadascun dels processos que s'estan produint en la planta.

- Suport en el laboratori de control de Qualitat.
- Emplenar / emplenar la informació requerida en les fulles dels processos, protocols, procediments, fulles de seguretat i instruccions de treball.
- Comunicar al Plant Manager Operator (cap d'equip) qualsevol anomalia o incident detectat durant la realització dels treballs que li han sigut assignats.
- Proposar millores de productivitat, seguretat, medi ambient, al Plant Manager Operator (cap d'equip) o al Plant Supervisor (cap de planta).
- En situació d'emergència, complir amb les tasques assignades en el P.E.I. o P.E.E.

Leer más...
Tipus de contracte: Contrato temporal
Formació: Requiere formación
Jornada: 3 turnos
Experiència: No requiere experiencia