Sector: Indústria Química

L'empresa IFF BENICARLO és un Fabricant/Productor, que desenvolupa la seua activitat en el sector essències i aromes no alimentàries. També és present en els sectors essències i aromes per a la perfumeria.

Ofertes de treball

Assegurar un adequat relleu, identificant la situació de cadascun dels processos que s'estan produint en la planta.

- Suport en el laboratori de control de Qualitat.
- Emplenar / emplenar la informació requerida en les fulles dels processos, protocols, procediments, fulles de seguretat i instruccions de treball.
- Comunicar al Plant Manager Operator (cap d'equip) qualsevol anomalia o incident detectat durant la realització dels treballs que li han sigut assignats.
- Proposar millores de productivitat, seguretat, medi ambient, al Plant Manager Operator (cap d'equip) o al Plant Supervisor (cap de planta).
- En situació d'emergència, complir amb les tasques assignades en el P.E.I. o P.E.E.

Com a Assistent d'Enginyer de Producció la teua missió serà executar el control i actualització del procés de Producció, sota la supervisió de l'enginyer de producció. A més, administre les llistes de materials de SAP, les receptes i les noves introduccions...

Formació requerida

- actualitzacions d'IPC, amb les autoritzacions i el control del gerent, també col·labore dins de Formació requerida: Preferentment Llicenciat en Química o Enginyer Químic. els diferents equips tècnics locals a...
- Fluïdesa en anglés (oral i escrit) i espanyol

Experiència requerida:

1 o 2 anys

Contracte Temporal- Treball horari flexible de Dilluns a Divendres

Les funcions que realitzaràs seran les següents:
· Dur a terme l'estudi de reaccions químiques amb aplicació directa en la síntesi d'ingredients de fragàncies.

Formació requerida: FP Química o Grau/Enginyeria Química

Experiència requerida: 6 mesos

Contracte temporal - treball horari Flexible L-V