Mecànic/a de màquines industrials

S'ofereixen 4 llocs

1. Vetlar pel bon estat de les màquines i instal·lacions, així com la cura i control de les eines al seu càrrec.
2. Assegurar el compliment dels estàndards de qualitat (Pautes de control) després de la realització d'un ajust o reparació
3. Assegurar el compliment dels estàndards de velocitat i funcionament establits per a cada màquina
4. Realitzar el diagnòstic de les avaries que es produïsquen en el seu grup de màquines i, en funció de la duració estimada de la reparació
5. Comunicar les incidències rellevants en el seu grup de màquines al Coordinador de Manteniment
6. Realitzar o recolzar en els canvis del motle, quan siga indicat pel Coordinador de Manteniment o el Cap de Manteniment
7. Registrar les incidències ocorregudes durant el torn de treball i transmetre-les al company del torn següent (canvi de torn
8. Registrar les eixides del magatzem de recanvis de qualsevol material utilitzat i sol·licitar a Manteniment la seua compra quan siga necessari

Leer más...
Tipus de contracte: Contrato temporal
Formació: Grado medio FP
Jornada: Turnos rotativos
Experiència: Requiere experiencia