Som especialistes globals en embalatge per a aliments i begudes
Som una empresa global d'embalatge, amb solucions de paper i fibra modelada d'alta qualitat. Els nostres innovadors productes ajuden milers de milions de consumidors de tot el món a prendre decisions responsables sobre el seu estil de vida cada dia.

Ofertes de treball

S'ofereixen 4 llocs

1. Vetlar pel bon estat de les màquines i instal·lacions, així com la cura i control de les eines al seu càrrec.
2. Assegurar el compliment dels estàndards de qualitat (Pautes de control) després de la realització d'un ajust o reparació
3. Assegurar el compliment dels estàndards de velocitat i funcionament establits per a cada màquina
4. Realitzar el diagnòstic de les avaries que es produïsquen en el seu grup de màquines i, en funció de la duració estimada de la reparació
5. Comunicar les incidències rellevants en el seu grup de màquines al Coordinador de Manteniment
6. Realitzar o recolzar en els canvis del motle, quan siga indicat pel Coordinador de Manteniment o el Cap de Manteniment
7. Registrar les incidències ocorregudes durant el torn de treball i transmetre-les al company del torn següent (canvi de torn
8. Registrar les eixides del magatzem de recanvis de qualsevol material utilitzat i sol·licitar a Manteniment la seua compra quan siga necessari

1. Complir les normes de seguretat i higiene establides en l'empresa i promoure dins del seu àmbit el compliment de les mateixes així com complir amb Ordre, neteja i seguretat en la màquina, lloc de treball, i voltants.
2. Preparar els canvis de treball segons la seqüència d'impressió establida pel Dpto. de Planificació
3. Muntatge de Gravats i Neteja de Gravats, tinters, rascletas i aniloxes

4. Canvis d'aniloxes i camises.
5. Alimentar de bobines verges a la màquina i tindre sempre preparada una bobina per a fer el canvi en el menor temps possible.
6. Preparar les bobines impreses per a la seua posterior ubicació.
7. Emplenar els comunicats de producció i de qualitat, introduir els consums de matèries primeres en els terminals disposats en planta
8. Comunicar a l'Impressor qualsevol incidència o anomalia