Tècnic Júnior en Comunicació i Màrqueting

Tècnic Júnior en Comunicació i Màrqueting (Grup Intur) (Publicitat, RRPP comunicació i Màrqueting, Periodisme…)


Ubicació del lloc: Oficines centrals Grup Intur a Castelló


Funcions: secunde redacció de notes de premsa i comunicacions internes, validació i seguiment continguts en xarxes socials