Tècnic en Gestió de Residus

Tècnic en Gestió de Residus, per al Departament de Residus de SITRA SL (grau en CCias Ambientals, o grau mig / Superior en Salut ambiental)


Ubicació del Lloc: Oficines centrals de SITRA SL Castelló.


Funcions: Suport al departament tècnic de gestió de residus: elaboració de pressupostos, gestió de compres, gestió clients, gestió documental, control logístic, assessorament en el compliment legal de gestió de residus.