Personal neteja viària (FOBESA)

Personal neteja viària (FOBESA)

Ubicació del lloc: Borriana/Benicàssim/Oropesa

Funcions: escombratge manual de carrers, neteja de vies, desbrossament de vorades, treballs en equip amb camió brigada, buidat de papereres i recollida de residus.