Personal de cuina per a col·lectivitats. Auxiliars de cuina i cuiner/as.

Personal de cuina per a col·lectivitats. Auxiliars de cuina i cuiner/as.
Ubicació: diferents centres en província de Castelló.
Preferible aportar experiència en lloc similar.