Enginyer/a Júnior (química / Industrial)

Enginyer/a Júnior (química / Industrial), per al Departament de Noves tecnologies de SITRA SL.

Ubicació del Lloc: Oficines centrals de SITRA SL Castelló.

Funcions: Desenvolupament d'enginyeria bàsica de projectes relacionats amb tractament i depuració d'aigües. Aplicació de les noves tecnologies existents.