Sector: serveis

Des de la nostra fundació, hem evolucionat i crescut de manera paral·lela a la societat, apostant per la qualitat, la innovació, la millora contínua i l'orientació cap a nous i decisius sectors econòmics, la qual cosa ens ha portat a crear noves àrees d'activitat que han contribuït a consolidar a Grup Gimeno com una companyia valenciana de referència que presta servei a més de dos milions de persones de tot el territori nacional.

Ofertes de treball

Enginyer/a Júnior (química / Industrial), per al Departament de Noves tecnologies de SITRA SL.

Ubicació del Lloc: Oficines centrals de SITRA SL Castelló.

Funcions: Desenvolupament d'enginyeria bàsica de projectes relacionats amb tractament i depuració d'aigües. Aplicació de les noves tecnologies existents.

Tècnic en Gestió de Residus, per al Departament de Residus de SITRA SL (grau en CCias Ambientals, o grau mig / Superior en Salut ambiental)


Ubicació del Lloc: Oficines centrals de SITRA SL Castelló.


Funcions: Suport al departament tècnic de gestió de residus: elaboració de pressupostos, gestió de compres, gestió clients, gestió documental, control logístic, assessorament en el compliment legal de gestió de residus.

Tècnic Departament Tècnic Proveïments. (enginyeria industrial / Enginyeria tècnica Obres públiques)


Ubicació del lloc: Oficines centrals FACSA Castelló, amb disponibilitat desplaçament Provincial/ nacional


Funcions: Gestió de projectes relacionats amb proveïment d'aigua potable i les seues instal·lacions.

Tècnic Júnior en Comunicació i Màrqueting (Grup Intur) (Publicitat, RRPP comunicació i Màrqueting, Periodisme…)


Ubicació del lloc: Oficines centrals Grup Intur a Castelló


Funcions: secunde redacció de notes de premsa i comunicacions internes, validació i seguiment continguts en xarxes socials

Personal brigada obres (FACSA)

Ubicació del lloc: Municipis província Castelló

Funcions: mto xarxa proveïment, reparació avaries xarxes/escomeses, instal·lació canonades/comptadors, xicotets treballs d'obra civil.

Personal neteja viària (FOBESA)

Ubicació del lloc: Borriana/Benicàssim/Oropesa

Funcions: escombratge manual de carrers, neteja de vies, desbrossament de vorades, treballs en equip amb camió brigada, buidat de papereres i recollida de residus.

Monitor/a col·lectivitats educació especial (Grup Intur)

Ubicació del lloc: Centres situats per la província de Castelló

Funcions: cuidar i ajudar a xiquets/as en horari de menjador, controlar eixides i entrades de l'alumnat, vigilància de la conducta, fomentar la socialització entre l'alumnat…

Preferible aportar experiència en lloc similar i en centres d'educació especial.

Personal de cuina per a col·lectivitats. Auxiliars de cuina i cuiner/as.
Ubicació: diferents centres en província de Castelló.
Preferible aportar experiència en lloc similar.

Xoferes recollida residus urbans (FOBESA)

Ubicació: Borriana/Benicàssim/Oropesa. (Borsa per a futures necessitats en altres zones)

Funcions: Conducció de camió (càrrega lateral i/o càrrega posterior) per a recollida de residus i/o recollida de voluminosos i poda. A més, podria tindre labors de l'operativa recollida i acostament de contenidors al vehicle.