Tècnic electromecànic

Les teues principals funcions seran les següents:

Reparar de manera segura seguint els procediments de consignació i utilitzant els EPI´s necessaris totes aquelles avaries tant de màquines específiques com de les instal·lacions en general, per a optimitzar la producció i evitar parades no programades.
-Realitzar de manera segura les gammes de manteniment preventiu i predictiu assignades en el temps establit.
-Gestionar tots els recanvis utilitzats a través del GMAO per a assegurar el correcte manteniment dels estocs.
-Contribució a la millora contínua en el departament amb l'anàlisi de la causa arrel de les avaries.
- Mantindre l'ordre i neteja tant del seu lloc de treball com del taller de manteniment.
-Confeccionar un comunicat diari amb el GMAO que reculla totes les activitats laborals realitzades i reportar aquesta informació al Cap/a de Manteniment per a la seua supervisió.

Formació: Grado superior FP