Més de 45 anys com a referent en el sector de l'embalatge de cartó a Espanya

Des de la seua fundació en 1973, Grup La Plana s'ha anat convertint en un autèntic referent dins del sector espanyol de la fabricació d'envasos i embalatges de cartó ondulat i compacte.

El nostre compromís i proximitat amb el client i la nostra aposta constant per la sostenibilitat i la innovació, ens ha permés captar noves oportunitats de negoci i créixer en nous mercats i regions.

Ofertes de treball

Es requereix personal en la secció de les màquines onduladoras, en elles entra el paper que després eixirà convertit en planxes de cartó ondulat, les quals són apilades i preparades d'acord amb la seua dimensió.

Es requereix personal per a les diferents línies de producció de la secció de manipulat on es duu a terme la impressió, l'encunyació, el plegat i el pegat de les planxes procedents de onduladora transformant-les en envasos i embalatges de cartó ondulat, a més dels manipulats especials en aquells casos que els nostres clients els necessiten.

Les teues principals funcions seran les següents:
- Càrrega, descàrrega segura dels camions.
- Moviment i apilament de productes i materials.
- Assegurar que càrrega i descàrrega de la mercaderia siga precisa i estiga lliure de danys.
- Control i revisió de l'estoc del magatzem.
- Magatzematge de producte acabat en perfectes condicions.

Les teues principals funcions seran les següents:

Reparar de manera segura seguint els procediments de consignació i utilitzant els EPI´s necessaris totes aquelles avaries tant de màquines específiques com de les instal·lacions en general, per a optimitzar la producció i evitar parades no programades.
-Realitzar de manera segura les gammes de manteniment preventiu i predictiu assignades en el temps establit.
-Gestionar tots els recanvis utilitzats a través del GMAO per a assegurar el correcte manteniment dels estocs.
-Contribució a la millora contínua en el departament amb l'anàlisi de la causa arrel de les avaries.
- Mantindre l'ordre i neteja tant del seu lloc de treball com del taller de manteniment.
-Confeccionar un comunicat diari amb el GMAO que reculla totes les activitats laborals realitzades i reportar aquesta informació al Cap/a de Manteniment per a la seua supervisió.