Sector: Neteja, manteniment d'instal·lacions i producció-recol·lecció del xampinyon

FUNDACIÓ MANANTIAL

Fundació Manantial és una entitat sense ànim de lucre formada en 1995 per associacions de familiars per a millorar l'atenció social i sanitària de les persones amb problemes de salut mental.

El nostre treball està orientat a la recuperació de les persones i pretén cobrir les seues necessitats d'atenció social, ocupació, protecció jurídica i reinserció des de l'àmbit penitenciari.

Ofertes de treball

Fer treballs de manteniment dels sistemes, equips i infraestructura dels recursos de l'entitat, tant en tasques relacionades amb l'obra de paleta, pintura, electricitat, aparells de climatització, aparells sanitaris i manteniment bàsic de vehicles.

Formació requerida: 

Formació professional o cursos afins relacionats amb el sector professional
Coneixements bàsics en manteniment de vehicles
Coneixements i maneig en equips de control i mesura d'instal·lacions (manòmetres, termòmetres, polímetros…)

Experiència requerida: 

contracte de substitució, jornada de 8 a 15,30 h de dilluns a divendres, salari segons conveni. Necessari disposar d'un certificat de discapacitat per problemes de salut mental.

Condicions:

Contracte de substitució, jornada de 8 a 15,30 h de dilluns a divendres, salari: 1149,53 euros bruts per 14 pagues. Necessari disposar d'un certificat de discapacitat per problemes de salut mental. Imprescindible permís de conduir.

Neteja de sales, banys, despatxos i zones comunes segons planing setmanal. Realització de comandes de neteja i organització del magatzem.

Es valorarà Graduat Escolar i formació relacionada amb el sector.

Experiència mínima de 3 mesos en llocs similars.

Contracte de substitució. Jornada intensiva de 8 a 15,30 de dilluns a diumenge amb dos dies de descans. Salari: 1000 euros bruts per 14 pagues. Necessari disposar d'un certificat de discapacitat per problemes de salut mental.

Recol·lectar, encaixar i aclarir el xampinyó.

Es valorarà formació en el sector agrícola.

No es requereix. Es valorarà experiència en l'encaixat de cítrics.

Contracte indefinit. Horari de 8 a 17,00 h. En funció de les necessitats de la recol·lecta podrà acabar-se abans o després. 38 h/setmanals. Necessari disposar d'un certificat de discapacitat per problemes de salut mental.