TÈCNIC DE MANTENIMENT

Descripció:

Fer les tasques de manteniment correctiu derivades del preventiu i de resolució d'avaries dels equips, màquines i instal·lacions a fi d'assegurar la qualitat del producte elaborat, la integritat ambiental, l'eficiència energètica i la seguretat i salut dels treballadors.

Funcions Específiques:
1. Fer les tasques de manteniment correctiu derivades del preventiu que li siguen assignades.
2. Resoldre les avaries que li siguen assignades.

Formació:

1.- CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ELECTRICITAT, MECÀNICA O ELECTROMECÀNICA AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS.
2.- EGB O EQUIVALENT AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS EN UN LLOC DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES.
- CONEIXEMENTS BÀSICS
- CORREU ELECTRONIC I INTERNET
- OFFICE NIVELL USUARI

Condicions:

Lloc estable.
Jornada de dilluns a diumenge amb els descansos establits.
Torns rotatius (Matí, vesprada, nit).

Tipus de contracte: Contrato fijo
Formació: Grado superior FP
Jornada: Turnos rotativos