Programador processos industrials

Analitzar, connectar i extraure informació procedent de sistemes industrials per al seu emmagatzematge posterior en bases de dades amb la finalitat de desenvolupar i millorar l'automatització industrial de les plantes de treball.
Funcions Específiques:
− Analitzar la informació existent en els sistemes industrials i en les BBDD actuals.
− Realitzar les connexions oportunes per a poder extraure la informació.
− Extraure i guardar la informació requerida en BBDD SQL, MySQL o Access.
− Desenvolupament de programes i aplicacions per a noves màquines i línies automatitzades.
− Modificació i ampliació de programes en controladors existents.
− Desenvolupament de documentació tècnica (Informes, manuals d'usuari, etc.).
− Posada en marxa de sistemes automatitzats mitjançant PLC.
− Programació de PLCs, sobretot de la marca Omron i Siemens.
− Programació de SCADAs comercials (Rockwell FactoryTalk, iFIX).
− Programació avançada en .NET i Visual Basic.
− Programació de pantalles HMI.

Formació:

Enginyer tècnic industrial o Cicle Formatiu Grau Superior amb experiència mínima de 2 anys en un lloc de similars característiques.
Programació en .NET, Visual Basic.
Programació d'autòmats.

Condicions:

Lloc estable.
Jornada de dilluns a divendres.

Tipus de contracte: Contrato fijo
Formació: Grado superior FP
Experiència: Requiere experiencia