Sector: CEE (Centre Especial d'Ocupació). Sector Serveis

Els Centres Especials d'Ocupació són empreses l'objectiu principal de les quals és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seues característiques personals i que facilite la integració laboral d'aquests en el mercat ordinari de treball.

Els centres especials d'ocupació poden tindre les següents característiques: creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes, per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguen capacitat jurídica i d'obrar per a ser empresaris; de caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre; la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE), o, en el seu cas, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques; la gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten qualsevol empresa.

Ofertes de treball

Llocs oferits: Tasques d'envasament i/o etiquetatge en Vila Real i Onda

Tasques d'envasament i/o etiquetatge. Torns de demà generalment, amb jornada completa i contracte d'ús d'1 any. Imprescindible que tinga una discapacitat reconeguda.

Experiència requerida: d'almenys 3 mesos.

Condicions de l'oferta:

·capacitat per a treballar entre 6 a 7.5 hores al dia, posició dempeus o asseguda
·disponibilitat per a treballar de dilluns a divendres o en torns de matí i vesprada
·vehicule propi o possibilitat de desplaçament per a complir amb l'horari de treball.

Llocs oferits: Neteja d'oficines i despatxos

Neteja d'oficines i despatxos de dilluns a divendres i un matí de dissabte al mes. Imprescindible que tinga una discapacitat reconeguda. Onda.

Experiència requerida d'almenys 3 mesos

Condicions:

·capacitat per a treballar entre 6 a 7.5 hores al dia, posició dempeus
·disponibilitat per a treballar de dilluns a divendres o en torns de matí i vesprada
·vehicule propi o possibilitat de desplaçament per a complir amb l'horari de treball.

Llocs oferits: Conductor de camió C1

Es requereix conductor de camió per a empresa del sector cítric per al transport de caixes entre magatzems. Ruta compresa entre Nules i Burriana. Jornada completa

Formació requerida: C1 en vigor

Experiència requerida d'almenys 1 any

Condicions:

· capacitat per a romandre assegut, no es realitza cap tipus d'esforç
· disponibilitat per a treballar de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 i de 15 a 18
· es treballa sempre dins de la mateixa ruta compresa entre Borriana i Nules.

Llocs oferits: Administrativa per a empresa del sector hostaler

Es precisa auxiliar administrativa per a fer tasques d'introducció de dades, gestió de rutes de repartidors i control horari. S'ofereix contracte de llarg duració.

Formació requerida: FB bàsic, estudis això finalitzats, cicle formatiu de grau mitjà.

Experiència requerida en almenys 1 any en tasques administratives similars.

Condicions:

· capacitat per a romandre assegut, apte per a tasques informàtiques.
· disponibilitat per a treballar de dilluns a divendres. Jornada 25 hores setmanals.