Companyia especialitzada en el desenvolupament i implantació de tecnologies educatives.

Ofertes de treball

Tasques a desenvolupar en el lloc:

Establir paràmetres per a nous programes o aplicacions, escriure el codi de nous programes o aplicacions, així com provar i revisar el codi.
Processos de desplegament de les aplicacions.
Integrar els programes existents perquè siguen compatibles amb diverses plataformes i sistemes.
Actualitzar els programes i aplicacions existents.
Definir les especificacions tècniques dels nous programes o aplicacions.

Funcions:
Comptabilitat: gestionar el departament comptable i d'administració.
Relació amb els bancs: Gestionar i disposar dels recursos financers necessaris per a aconseguir els objectius generals, optimitzant el seu rendiment, a través de la negociació amb entitats financeres.
Tresoreria: gestionar el circulant (liquiditat, cobraments i pagaments, deute a curt), conéixer a la perfecció pòlisses de crèdit, línies de confirming, línies de descompte de cartera, línies de finançament d'importacions, línies de factoring, lísing, rènting, rènting flexible, lease back, prestem ico, prestem BEI, línies de confirming internacional, cartes de crèdit.
Estudiar i informar sobre les diferents alternatives d'inversions i el seu finançament, amb clars criteris de rendibilitat.
Tancaments mensuals i anuals.
Control pressupostari: realitzar els pressupostos tant d'inversió com operatius amb la periodicitat necessària per a la presa de decisions del negoci.
Recolzar en la gestió de la direcció general de l'empresa.
Anàlisi d'inversions.