Vigilant de seguretat amb T.I.P.

Per a zona Castelló, Benlloch, Caudiel. Sol ser jornada completa a torns i llocs indefinits o en períodes vacacionals per a cobrir vacances. Sempre han de tindre TIP vigent. Per a tema aeroportuaris, ferroviaris i per a edificis públics.

18000 EUROS